BIP

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: remont dwóch łazienek dla uczniów oraz korytarza w budynku szkoły.

  1. Termin składania ofert: 11 czerwca 2021 r.
  2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie ulica Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno.
  3. Forma składania ofert: pisemna.
  4. Termin realizacji zamówienia: od 06.07.2021 r. do 06.08.2021 r.
  5. Warunki udziału w postępowaniu: -
  6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.
  7. Inne postanowienia: -
  8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: według załącznika zapytanie ofertowe.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 218.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 1

zapytanie ofertowe.docx [ ID - 3184 ]

 

/-/ mgr Bogumiła Drobina

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno

numer telefonu 627829900

Redakcja strony: OgłoszeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7270

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl