BIP

Nabór pracowników

Kępno, dnia 11.05.2023 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy dla:

1. Nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk ze znajomością zagadnień z zakresu aplikacji internetowych i baz danych. Istnieje możliwość zatrudnienia osoby nie będącej nauczycielem z doświadczeniem zawodowym. Wymiar etatu 18/18;

2. Nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik ze znajomością obróbki skrawaniem oraz znajomością programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Wymiar etatu 8/18;

3. Nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ochrony srodowiska. Wymiar etatu 14/18. 

Praca od 01.09.2023 r.

Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2023 r. poz.352).

Szczegółowych informacji uzyskać można kontaktując się z Panią Dyrektor Bogumiłą Drobiną osobiście lub telefonicznie pod numerem 62 7829900.

Oferty pracy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub e-mailem pod adresem  lub  do 31.07.2023 r.

 

Redakcja strony: Nabór pracownikówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2586

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl